19 ha jordbruksfastighet vid Rasjön

Dalarna, Gustafs

SÄTER RASJÖN 5:4

Obebyggd jordbruksfastighet med ca 13 ha åker och 4 ha skog. Marken är Krav-certifierad och marken är i dag gräsbevuxen.
Vackert läge invid Rasjön med flera lämpliga lägen för att bygga en bostad.
 • Pris: 1 900 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 19,2007 ha

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Åker och skog
Rasjön
Vägen genom området
Mark ner mot sjön
Åkermark
Nerfartsväg vid norra skiftet
Åkermark, norra skiftet
Åkermark ner mot sjön, norra skiftet
Fastighetskarta

Beskrivning

Fastigheten brukas i dag av Kvarnfors gård till gårdens Krav-certifierade mjölkproduktion. Marken är av mo/mjälajord med lerinslag och är i god hävd. Marken ligger vackert invid Rasjön. Det är inte utrett om det går att bygga på fastigheten men det finns flera lämpliga lägen för en framtida bostad utanför strandskyddat område (100 m).

Fakta

Allmän information

 • Pris: 1 900 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Hästgård
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Hästgård, Spannmål, Övrigt
 • Taxeringsvärde mark: 656 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 656 000 SEK
 • UppdragsID: G8N QMW
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar i budgivningen skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Mark

 • Åker
  Åkermark, 13,2000 ha
  Mark i tre skiften invid Rasjön med övervägande mo och mjälajord med lerinslag. Arealen är hämtad från skogsbruksplanen.
 • Skog
  Skogsmark, 4,3000 ha
  Lövdominerad skog med ca 130 m³sk virkesvolym och en beräknad bonitet på 3,7 m³sk/år.
 • Övrig mark
  Väg och kraftledning, 0,3000 ha
  Väg och kraftledning (linjeavdrag).
 • Beskrivning för alla arealer: Areal och skogsuppgifter för marken är hämtad från skogsbruksplan upprättad 2021-07-13.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakten är i dag utarrenderad. Marken ingår i Rösåsens VVO som omfattar 1 866 ha.
 • Stödrätter
  Stödrätter medföljer marken utan kostnad.
 • Förvärvstillstånd
  Detta köps giltighet är beroende av att köparna beviljas erforderligt förvärvstillstånd. Ett köp villkoras av att förvärvstillstånd beviljas och att köparen själv skall ansöka om förvärvstillstånd och betala ansökningsavgiften.
 • Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar
  Andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar redovisas separat i bifogat fastighetsutdrag.

Kostnader

 • Pris: 1 900 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 3 000 000 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Ledningsrätt: Starkström.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer och virkesförråd skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga undersöka mark, övriga förhållanden samt skog och kontrollera virkesförråd före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Området

Dalarna

Affär samt skola F-6 finns i Gustafs ca 8 km bort. Högstadium, vårdcentral och övrig service finns i Säter ca 15 km bort. Närmsta större stad är Borlänge med ett stort utbud av affärer, köpcentrum, golfbana, Romme alpin mm ca 25 km bort.
 • Kommunikationer:
  Buss nr 270 finns vid Stora Skedvi vägen.
 • Vägbeskrivning:
  Från väg 70 mellan Borlänge och Säter tag avtagsväg i Gustafs mot Stora Skedvi, efter ca 6,5 km tag vänster väg mot Rasjön. Marken ligger på båda sidor efter vägen.
 • Dokument & Länkar

  Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt