57 ha skog i Avesta utan byggnader

Krylbo

Avesta Karlbo

Lättillgänglig tillväxtskog med ca 7 700 m³sk virkesförråd. Marken finns i två fastigheter som kan köpas var för sig eller tillsammans. Jakt i 1 800 ha VVO och fiske i Dalälven där det också finns båtplats.
 • Pris: 4 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 56,8748 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Skogsmarken utgörs av två fastigheter som ligger intill varandra. Skogen är till övervägande del medelålders skog med bra tillväxt, och med bra tillgänglighet genom flera vägar som angränsar marken. Det finns del i samfälligheter med fiske i Dalälven, båtplats och vägar i området. Jakten innehavs av markägaren och utgörs av två jakträtter i VVO med tilldelning för både både älg och kronhjort.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 3 129 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 3 129 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Taxeringsvärde för respektive fastighet är: Karlbo 2:44 2 277 000 kr och för Karlbo 3:8 852 000 kr.
 • UppdragsID: GF4 SA8
 • Försäljningssätt

 • Intresseanmälan, senast: 16 januari 2023
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Bud på endast en fastighet är möjligt. Ange på bifogad intresseanmälan om budet avser en eller båda fastigheterna. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Fastighetsuppgifter

 • Skog
  Produktiv skogsmark är ca 56,2 ha med ett virkesförråd på ca 7 700 m³sk vilket ger ett medeltal på 137 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 26%, gran 21% och löv 53%. Boniteten är beräknad till 6,4 m³sk/ha vilket ger en årlig tillväxt på ca 380 m³sk den första växtsäsongen. Under planperioden är avverkningsförslaget ca 3 100 m³sk varav föryngringsavverkning ät ca 1 000 m³sk.
  Skogsbruksplan upprättad av Ingvar Björk, Kräbäck Skogsekonomi 2022-10-20 och 2022-11-09
  Bonitet: 6 m³sk/ha/år
 • Vägar
  Skogsmarken har god tillgänglighet genom allmänna vägar, gemensamhetsanläggningar och servitut.
  Karlbo 2:44 har del i Gräsmossens vägsamfällighet meden årlig avgift på ca 1 300 kr.
  Karlbo 3:8 har andel i skogs och byväg med en årlig avgift på ca 1 300 kr.
 • Jakt
  Marken ingår i Alsbo-Grubbo-Karlbo VVO med ca 1 800 ha mark. Marken med ger två jakträtter. Jakt bedrivs gemensamt på Älg och på senare år har det dessutom varit en viss tilldelning på Kronhjort. Mycket god småviltjakt som bedrivs enskilt med mycket goda stammar av rådjur och vildsvin.
 • Fiske
  Fastigheten Karlbo 3:8 har del i fiskesamfällighet Karlbo fs:11. Fisket i området bedrivs i Bäsingen FVO som utgörs av vatten ifrån Avesta till Näs bruk samt flera mindre insjöar.
 • Båtplats
  Fastigheten Karlbo 3:8 har del i samfälld båtplats i Dalälven Karlbo S:7.

Kostnader

 • Pris: 4 200 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Bud på endast en fastighet är möjligt. Ange på bifogad intresseanmälan om budet avser en eller båda fastigheterna. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 2 pantbrev om tillsammans 751 000 SEK.

Övrigt

 • Övrigt:
  Vägbeskrivning
  Skogsmarken är tillgänglig med flera vägar söder om Krylbo, se på bifogad karta i beskrivningen.

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt