Jag förmedlar främst lantbruk och skogsgårdar, allt ifrån mjölkgårdar i full produktion till mindre avstyckade hästgårdar. Under årens lopp har det även blivit en del specialfastigheter och kommersiella fastigheter. 
Jag hjälper till med hela processen när en fastighet skall säljas. Allt ifrån att värdera, planera, fastighetsombilda med mera så att försäljningsprocessen flyter på fram till tillträdet.

För mig är det viktigt att både hitta rätt köpare och att göra en bra affär som alla inblandade kan känna sig stolta över efteråt! 

Så här går säljprocessen till i korta drag

•  Inledande besök på gården då jag bildar mig en uppfattning om objektet och göra en första värdering.
• Offert med värdering, affärsupplägg, marknadsplan, förslag på utgångspris med provisionskostnad och vad som ingår i mäklartjänsten.
• Förmedlingsuppdrag tecknas som följer offerten med de justeringar vi är överens om.
• Intag: inhämtning av uppgifter om bostad, ekonomibyggnader, mark och skog. Övrig uppgifter om gårdens drift såsom arrenden, skogsbruksplan, vägar mm.
• Komplettering av uppgifter från myndigheter och andra företag.
• I förekommande fall beställning av skogsbruksplan, energideklaration, vattenprov, brandskyddsprotokoll, besiktning mm.
• Sammanställning av informationen om objektet i en objektbeskrivning med karta fastighetsutdrag mm samt en utökad information i ett särskilt kompendium.
• Planering av lämpliga dagar för marknadsföring och visningstillfällen.
• Dag för marknadsföring med planering av annonser och visningstillfällen.
• Visningar: där det kan vara både öppen visning och bokade visningar enligt säljarens val.
• Budgivning: vanligtvis öppen anonym budgivning där samtliga budgivare har finansiering ordnad inför budgivningen.
• Avslutad budgivning där säljaren avgör vem som får köpa fastigheten.
• Kontraktsskrivning med köpare och säljare där alla villkor finns med om hur affären skall genomföras.
• Handpenning betalas av köparen och om det inte finns några villkor för köpet så betalas den ut till säljaren med avdrag för mäklarens provision.
• Tillträde: slutlikviden betalas och fastigheten är såld! Kontakta mig för diskret kostnadsfri konsultation och en första värdering. Jag gör även besök på fastigheten utan förpliktelser då vi lär känna varandra och då jag kan göra en mer komplett värdering och ett förslag på marknadsplan.