För mig är det av stor vikt att du som köpare känner dig trygg och att du får insyn och är delaktig i hela processen.
Så här tycker jag du skall förbereda dig inför ett fastighetsköp. Information. Läs objektbeskrivning och sidodokument samt granska kartor. Sök övrig information om fastigheten som är relevant vid kommun, länsstyrelse, jordbruksverk mm 

•  Visning. Kom på visning och ställ frågor

•  Besiktning. Ta hjälp av en besiktningsman eller sakkunnig om du inte kan bedöma fastighetens skick själv

•  Finansiering. Ordna din finansiering innan budgivningen börjar

•  Budgivning. Ta del av hur budgivningsprocessen går till. Oftast vill jag som mäklare ha direktkontakt med Dig som spekulant i en öppen anonym budgivning

•  Kontrakt. Kontraktet tecknas oftast inom några dagar efter avslutad budgivning

•  Tillträde.Tidpunkten för tillträdet kan vara bestämd i förväg av säljaren men oftast bestäms det gemensamt genom överenskommelse mellan köpare och säljare

Känner du dig osäker? Rring mig så berättar jag mer om din roll och ansvar som köpare.