Björn Målsäter har lång erfarenhet av försäljning av gårdar, skogsfastigheter och jordbruk i hela Mellansverige och Södra Norrland

Björn har sitt ursprung från landsbygden med jordbruk och har arbetat inom lantbruksnäringen, både på gård och framförallt med lantbrukarna och deras djur på Farmek i 20 år.

Så småningom läste han vidare till lantmästare  och jobbade  med inköp och djurhandel under många år samtidigt som han läste fastighetsrätt vid sidan om. 
Efter avlagd examen tog han klivet att bli fastighetsmäklare 2008. Sedan dess har Björn förmedlat lantbruksfastigheter, skog och flera olika spännande specialobjekt, som till exempel S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm.

För Björn är kontakten med sina kunder viktig. Transparens och ärlighet tillsammans med ett genuint intresse för de människor han möter kännetecknar Björn.
- Det är viktigt för mig att hjälpa folk och att mina kunder kan lita på mig, förklarar Björn Målsäter.