21 ha åkermark på Uppsalaslätten

Uppsala

UPPSALA DANMARKS-SÖDERBY 1:1, del av

Del av fastigheten Danmarks-Söderby 1:1 som utgörs av ca 19 ha åker och ca 2 ha övrig mark. Marken utgörs av väldränerad, stenfri lerjord i 4 skiften.
Marken är i dag utarrenderad till den 14/3 2023.
 • Pris: 3 800 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 21,0000 ha

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Åker
Åker
Åker
Åker
Åker
Åkerväg, gamla väg 77
Fastighetskarta åkermark
Orienteringskarta
Danmarks-Söderby

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 800 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Åker
 • Typkod: 122
 • Huvudinriktning: Spannmål
 • Taxeringsvärde mark: 1 309 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 309 000 SEK
 • UppdragsID: GQN NXY
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar i budgivningen skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett. Information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Mark

 • Övrig mark
  Övrigmark, 2,0000 ha
  Utgörs av vägar och diken.
 • Åker
  Åkermark, 19,0000 ha
  Väldränerad lerjord i fyra skiften.
 • Beskrivning för alla arealer: Arealen är uppmätt på fastighetskarta

Fastighetsuppgifter

 • Arrende/nyttjanderätter
  Åkermarken är i dag utarrenderad till 14 mars 2023. Stödrätterna är arrendatorns och medföljer ej.
 • Vägavgift
  Fastigheten betalar totalt ca 1028 kr i vägavgift/år. Avgiften kommer efter fastighetsregleringen att fördelas mellan de olika fastighetsdelarna..

Kostnader

 • Pris: 3 800 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Uppsala Danmarks-Söderby Ga:2.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Sävjaån-Funbosjön, Natura 2000-område (Beslutsdatum: 20041200, Registreringsdatum: 20050317).
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Avlopp.
 • Officialservitut: Vattenledn,vattentäkt.
 • Officialservitut: Vattentäkt,vattenledn.
 • Officialservitut: Väg,vattenledning.
 • Officialservitut: Va-ledningar.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: Väg.
 • Samfällighet:
 • UPPSALA DANMARKS-SÖDERBY S:1.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsnyttjanderatt TELE.
 • Avtalsnyttjanderatt TELE.
 • Kommentar: Med marken medföljer endast de rättigheter och belastningar som finns på marken eller behövs för markens tillgänglighet och brukande.

Övrigt

 • Övrigt:
  Marken säljs genom fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i området. Övertagarens fastighet behöver ej ha gräns mot marken som är till salu för att fastighetsreglering skall vara möjlig. Köparen står för lantmäterikostnaderna. Bud på delområde kommer att beaktas.
  Marken försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna arealer skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga undersöka marken före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Byggnader

 • Åkerlada
  Allmän information
  • Boarea: 30 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Byggnad i trä med tegeltak. Ladan finns på marken norr om E4.

Området

Uppsala

 • Vägbeskrivning:
  Kör väg mot Östuna ca 6 km från Uppsala, marken finns på båda sidor av vägen.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt