126 ha gård i ett fantastiskt läge

2 mil norr om Örebro, Ervalla

Björkbacken 2:1 och 1:4 Ervalla

Gården ligger i ett vackert odlingslandskap med gårdscentrum högt och med utsikt över fälten. Rymlig bostad med känslan av herrgård. Gården har tidigare haft lammproduktion med ca 250 tackor. Marken utgörs av ca 75 ha KRAV-certifierad åker samt ca 47 ha skog.
 • Pris: 15 800 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 126,2000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Välkommen till Björkbacken, en gård i ett utmärkt läge med en bostad utöver det vanliga. Huset har generösa utrymmen för sällskapsliv och stor familj. Från huvudentrén kommer man in i hallen med öppen spis och sittgrupp för att sedan komma vidare in till salen med kakelugn och två rum i fil. Övervåning med flera rymliga sovrum och stort allrum. Huset har byggts ut och renoverats i omgångar bland annat med nytt kök och badrum och tvättstuga. På gården har det bedrivit en omfattande lammproduktion med 250 tackor i flera stallar. Dessutom finns en spannmålstork och spannmålslager i eget torkhus som ger gården förutsättningar för egen odling och djurhållning med får, nöt eller hästar. Marken utgörs av KRAV-certifierad jord som finns i flera större markområden. Skogen utgörs av 47 ha till huvuddelen yngre välskött skog.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 15 800 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tillträde: Enligt överenskommelse under vintern 2023
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Hästgård, Kött, Skog, Spannmål
 • Taxeringsvärde byggnad: 2 255 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 6 690 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 8 945 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Redovisade uppgifter om fastigheternas taxeringsvärden är före pågående lantmäteriförrättning.
 • UppdragsID: GJY BRV
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Mark

 • Inäga/åker
  Inägomark, 74,6000 ha
  KRAV-certifierad mark i flera skiften. Jordarten utgörs till huvuddelen av måttlig mullhaltig mellanlera. Marken är inhägnad med ca 1,3 mil, fem trådars, rovdjursstängsel, RAS. Stödrätter medföljer utan kostnad.
  Utöver den egna marken arrenderas ca 36 ha åker i närområdet.
 • Skog
  Skogsmark, 47,4000 ha
  Skogsmarken har ett virkesförråd på 3 325 m³sk med ett medeltal av 70 m³sk/ha. Bonitet ca 5,7 m³sk/ha. Tillväxten är beräknad till ca 195 m³sk/år. Virkesförrådet utgörs av tall 33%, gran 16% och löv 51%. Under planperioden är avverkningsförslaget ca 1 200 m³sk.
 • Väg och kraftledning
  Väg och kraftledning, 2,4000 ha
 • Annat
  Småhusmark lantbruk, 1,8000 ha
  Marken utgörs av bostadstomt och gårdscentrum mm
 • Beskrivning för alla arealer: Arealen är hämtad från skogsbruksplan upprättad av planläggare Ingvar Björk, 2022-07-15. Åkerareal enligt SAM 2022 är 73,66 ha.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Merparten av marken är med i Ervalla älgskötselområde. Jakten är i dag utarrenderad på femårskontrakt tom 2026-06-30.
 • Vägar
  Fastigheten har del samfälld väg och betalar 500 kr/år i vägavgift
 • EU-stöd
  2022 år EU stöd tillfaller säljaren i sin helhet. Om EU-stödet inte är utbetalt vid tillträdesdagen så kan stödrätterna för åkermarken överföras först när utbetalning skett eller det finns beslut på att överföring kan göras utan påverkan på 2022 års stöd.
 • Lösöre
  Lösöre som utgörs av maskiner, redskap, foder, gårdscistern för diesel samt övrigt lösöre kan köpas efter särskild överenskommelse.
 • Vatten
  Fastigheten har kommunalt vatten och ingår i en vattensamfällighet för befintlig vattenledning som går över fastigheten och levererar vatten till ytterligare en fastighet.
 • Gödselbassäng
  Ca 200 från gårdscentrum finns en 3 000 m³ gödselbassäng för lagring av biogödsel (godkänd gödsel för Krav odling). Avtal finns med Gasum tom år 2024 för leverans av 3 000 m³ biogödsel/år.
 • Tillträde
  Del av Basketorp 1:6 är under fastighetsreglering till Björkbacken 2:1. Så snart lantmäteriförrättningen är avslutad och säljarens bostad är färdigställd så kan fastigheten tillträdas, vilket beräknas kunna ske under vintern 2023.

Kostnader

 • Pris: 15 800 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 20 pantbrev om tillsammans 8 719 000 SEK.
 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • :
 • Kommentar: Samtliga rättigheter och belastningar redovisas i separat handling "utökad information" där fastighetsregisterutdrag för Björkbacken 2:1 och1:4 finns medtagna.

Byggnader

 • Bostad
  Allmän information
  • Antal rum: 8 (4 Sovrum)
   Area: 250 kvm
   Biarea: 50 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 1 041 000 SEK
   Rumsbeskrivning: Bostaden har en huvudentré med stensatt trappa till altan med sittgrupp under balkong. Stor central hall med öppen spis kamininsats. I hallen finns även en gästtoalett. Stor sal med plats för flera sittgrupper, rummet har trägolv och kakelugn*. Två rum i fil där ett rum används som kontor med trägolv och öppen spis med kamninsats* och det andra rummet som används till matsal har kakelugn*. Sovrum med angränsande badrum. Stort modernt kök ned induktionshäll, spisfläkt, vedspis*, köksinredning i ek med inbyggd ugn och mikro samt kylskåp och diskmaskin. Groventré med ingång till kök som inrymmer hall, toalett med dusch, wc, handfat och två garderober. Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, tvättbänk, flera garderober och utgång till trädgården.
   Övervåning med stor möblerbar hall/allrum med utgång till stor balkong. I hallen finns en toalett med wc och handfat. Våningsplanet har tre stycken sovrum med flera garderober/kattvindar och ett rum har kakelugn*. Hela övervåningen har trägolv och en stor del utgörs av ett oinrett vindsförråd, ca 45 m².
   Källare under del av huset som inrymmer pannrum med värmepump och inkommande vatten samt ett förråd.
   Eldstäder markerade med * används ej i dag.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1924
   Fönster: 2-glasfönster
   Taktyp/takbeklädnad: Betongpannor
   Grund: Stensatt torpargrund med källare under del av huset
   Mark: Morän
   Fasadtyp: Stående träpanel
   Bjälklag: Trä
   Stomme: Timmer
   Typ av uppvärmning: Bergvärmepump
   Skick på värmeanläggning: Gott
   Ålder på värmeanläggning: 2 008
   Märke på värmeanläggning: Auto Therm TerraMax
   TV/internet: Bostaden är bredbandsansluten till internet genom Open Infra.
   Vatten: Kommunalt vatten
   Avlopp: Enskilt avlopp, Alnarp Cleanwater systemsystem
   Typ av ventilation: Självdrag
   Elkablar: Ledningar bytta
   Jordat eller ojordat: Delvis jordat
   Huvudsäkring: 35
   El kommentar: Elsystemet är delvis utbytt med ny central, jordfelsbrytare och kablar.
   Skorstenstyp: Murade skorstenar
   Radon finns: Ja
   Radonkommentar: Radonprov analyserat 2022-04-26, årsmedelvärde 80 Bq/m³.
  Kostnader
  • Årlig elförbrukning: 21 000 kWh/år
   Vatten och avlopp: 4 000 SEK/år
   Uppvärmning: 25 000 SEK/år
   Renhållning: 1 600 SEK/år
   Sotning: 723 SEK/år
   Fastighetsavgift: 8 524 SEK/år
   Bostadsförsäkring: 6 535 SEK/år
   Summa driftkostnad: 46 382 SEK/år
   Antal personer i hushållet: 2
   Kommentar: Av bostadens beräknade elförbrukning (bostaden ingår i samma abonnemang som lantbruksdriften) är 16 700 kWh för uppvärmning och varmvatten och 3 400 kWh för övrig hushållsel. Kostnaden för el är beräknad till 1.50 kr/kWh.
  Energideklaration
  • Energideklaration utförd: 30 maj 2022
   Energistatus: Energideklaration är utförd
   Specifik energianvändning: 69 kWh/m²
   Energiprestanda, primärenergital: 125 kWh/m²
   Energiklass: E
   Besiktningsman: Gustav Rödjemyr
 • Sidobostad
  Allmän information
  • Area: 70 kvm
   Typ av byggnad: Övrig
   Beskrivning: Träbyggnad med torpargrund och plåttak. Byggnaden används som förråd och garage. Planlösning med ett gammalt bostadsrum, garage och förrådsrum.
 • Jordkällare/timmerbod
  Allmän information
  • Area: 30 kvm
   Typ av byggnad: Övrig
   Beskrivning: Stensatt jordkällare som har timmerbod med tegeltak som överbyggnad.
 • Ladugård
  Allmän information
  • Area: 813 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 226 000 SEK
   Beskrivning: Träbyggnad med murade väggar, betonggolv och plåttak. Inredning för får i flera grupper, byggnadsyta ca 560 m². Vinkelbyggnad med lösdrift, träbyggnad med plåttak och jordgolv, ca 250 m². Gödselplatta, ca 220 m² och urinbrunn, ca 200 m³
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1934
 • Gårdsverkstad/maskinhall
  Allmän information
  • Area: 100 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 75 000 SEK
   Beskrivning: Oisolerad träbyggnad med träfasad, plåttak och betonggolv.
 • Tornsilo
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 176 000 SEK
   Beskrivning: Tornsilo med lagringskapacitet på ca 450 m³, används ej. Vid tornsilon finns en betongplatta på ca 260 m³.
 • Torkhus med spannmålslager
  Allmän information
  • Area: 200 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 519 000 SEK
   Beskrivning: Träbyggnad med plåtväggar och plåttak. Byggnaden har betonggolv med tippgrop, Svegma satstork 17 m³ från år 1983 med oljeeldad torkpanna. Åtta lagringsfickor samt utlastningsficka med en sammanlagd lagringsvolym på ca 590 m³.
 • Lösdrift/maskinhall
  Allmän information
  • Area: 620 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 218 000 SEK
   Beskrivning: Träbyggnad med plåtväggar, plåttak och grusgolv med stora gavelportar, ca 470 m². Vidbyggd lösdrift i trä med plåttak och plåtgavlar och öppen sida, ca 170 m². Byggnaden har vatten i cirkulerande vattensystem.
 • Lada
  Allmän information
  • Area: 330 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Trälada med träfasad, plåttak och ca 110 m² betonggolv i övrigt jordgolv, byggnadsyta ca 330 m². Ladan finns vid Ekeberga.

Området

2 mil norr om Örebro

Skola F-6 i Ervalla. Högstadium i Lillån och gymnasium i Örebro. Livsmedelsaffär, vårdcentral, tandläkare mm i Frövi, 9 km. Övrig service i Örebro ca 20 km.
 • Vägbeskrivning:
  Kör Faluvägen (nr 50) från Örebro ca 15 km, i rondellen tag väg mot Ervalla. Efter ytterligare ca 4 km tag väg mot Klysna, efter ca 1 km gården ligger på höger sida.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt