9 ha mark med förhandsbesked nära Bålsta

Bålsta, Örsundsbro

ENKÖPING BÄLSUNDA 2:17

Jordbruksfastighet med förhandsbesked för byggnation av ett bostadshus med komplementbyggnad. Marken utgörs av 3 ha skog, 4 ha åker/betesmark och 2 ha övrig mark.
Fastigheten har ett vackert läge på en höjd med utsikt över jordbrukslandskapet. Bra pendlarläge med närhet till E18.
 • Pris: 2 250 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 9,0825 ha
 • Budgivning pågår!: 2 600 000 SEK

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Budhistorik

ENKÖPING BÄLSUNDA 2:17, Bålsta
Alias Bud Status Datum
Budgivare 3 2 600 000 SEK Aktiv 2021-12-03
Budgivare 2 2 500 000 SEK Aktiv 2021-11-17

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Tomtområde
Tomtområde
Väg genom området
Åker/hage
Åker /hage
Åker på båda sidor om Kullavägen
Fastighetskarta
Orienteringskarta

Beskrivning

Här finns möjlighet att förvärva en fastighet med egen mark för odling och mindre djurhållning. Fastigheten är i dag obebyggd men det finns ett nytt förhandsbesked för en bostad och komplementbyggnad. Förhandsbeskedet är sökt på en skyddad del av fastigheten, högst upp i byn med ca 4 000 m² tomtmark. Möjligheten att bygga fler hus är inte utredd men lämplig mark finns där det kan gå att bygga fler bostäder.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 250 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 590 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 590 000 SEK
 • UppdragsID: GM3 N8U
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar i budgivningen skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett. Information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Fastighetsuppgifter

 • Förhandsbesked
  Förhandsbesked finns för bostadsbyggnad och komplementbyggnad. Handlingarna kan rekvireras från mäklarkontoret.

Kostnader

 • Pris: 2 250 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Boendekalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Rätt att ta vatten i brunnen a samt rätt att använda, underhålla och förnyavattenledningen b. - Vattentäkt.
 • Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya avloppsledningen c och infiltrationsanläggning d. - Avlopp.
 • Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsledningen e och infiltrationsanläggning d. - Avlopp.
 • Officialservitut: Vattentäkt.
 • Officialservitut: Väg.
 • Officialservitut: Rätt att släppa ut avloppsvatten som behandlats i avloppsbrunn i ungefärligt läge a - Avlopp.
 • Officialservitut: Rätt att släppa ut avloppsvatten som behandlats i avloppsbrunn i ungefärligt läge b - Avlopp.
 • Officialservitut: Röjningsrätt.
 • Officialservitut: Utrymme.
 • Officialservitut: Avlopp.
 • Officialservitut: Väg.
 • Samfällighet:
 • ENKÖPING BÄLSUNDA S:1.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut: Kraftledning.
 • Kommentar: Beskrivningar över samtliga servitut och samfällighet finns att rekvirera från mäklarkontoret.

Området

Bålsta

Fastigheten ligger i ett vackert brutet, jordbrukslandskap med närhet till Mälaren. Området har höga naturvärden med bland annat Hjälstaviken som är en populärfågelsjö. Trakten är även kulturhistoriskt intressant med många historiska platser där bland annat Biskops-Arnö ligger i närheten. Service, skola och handel finns i Bålsta, Enköping och Örsundsbro. Det finns många möjligheter till ett aktivt friluftsliv med närhet till natur, vatten och flera golfbanor.
 • Vägbeskrivning:
  Kör väg E18 från Stockholm mot Enköping ca 40 km, tag avfart 146. Kör därefter ca 6,5 km på gamla vägen mot Enköping, tag därefter väg mot Hjälstaby ca 3,5 km. Fastigheten ligger på båda sidor av vägen.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt