Mjölkgård för 225 kor i eko-produktion med karusellmjölkning och nybyggt sinko/ungdjursstall.

Dalarna, Borlänge

Finngårdarna Borlänge

Finngårdarna är en välbyggd mjölkgård för 225 kor med KRAV-certifierad eko-produktion. I dag brukas ca 232 ha inkl. arrendemark samt 78 ha på skötselavtal.
Fastigheten med mark, bostad och ekonomibyggnader säljs för sig och driftsbolaget kan köpas separat som äger kor, maskiner och arrendeavtal.
 • Pris: 19 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 67,9990 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

För mer information och boka visningstid kontakta fastighetsmäklare Björn Målsäter 070-240 6000.

Boka visning

Finngårdarna Borlänge, Dalarna
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Vackert belägen gård med stor potential.
Gården har under sina nuvarande ägare renoverats och byggts till så att den i dag är en fullt utbyggd mjölkgård för 225 st. kor i KRAV-certifierad produktion.
Gårdscentrum har designats för en rationell drift med basen i det fortfarande moderna mjölkstallet som byggdes 1998. Ägarna har genom att bygga till, med ett sinko och ungdjursstall, säkerställt tillräckligt med plats för gårdens rekryteringsdjur och att mjölkstallet hela tiden kan ha full beläggning med mjölkande kor. En utbyggd gödselanläggning och plansilolagring gör att man nu har balans mellan alla delar som behövs för gårdens produktion. De har även rivit gamla silotorn och byggnader för att ge plats för transporter runt gården med bättre logistik. Bostaden är renoverad och ombyggd med modern planlösning där man har öppnat upp så att man ser fält och de böljande bergen som omger gården.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 19 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Mjölk
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Mjölk, Mjölkgård
 • Taxeringsvärde byggnad: 6 072 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 839 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 7 911 000 SEK
 • UppdragsID: GVS DQE
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
  
  
  
  
  
  
  
  .

Fastighetsuppgifter

 • Djurbesättning
  På gården finns en KRAV- certifierad mjölkkobesättning med ca 200 kor och ungdjur totalt ca 400 st djur.
  Mjölkavkastningen har de tre senaste åren varit:
  År..............antal kor..........F %..........P %...........ECM kg
  2020............192.................4,5..........3,6............9 929
  2021............207.................4,6..........3,6............9 769
  2022............202.................4,7..........3,6............9 587
 • Åkermark
  Åkermark, ca 51,2 ha enligt mätningar på karta och SAM ansökan. Marken finns i närheten av gårdscentrum. Marken är gräsbevuxen och utgörs av i huvudsak mjäla/lättare lerjord. Stödrätter medföljer marken.
 • Betesmark
  Betesmark 4,85 ha enligt mätningar på karta och SAM ansökan.
 • Våtmark
  Våtmark, ca 1,14 ha enligt SAM-ansökan. Marken är ersättningsberättigad enligt skötsel av våtmark och dammar.
 • Förvärvstillstånd
  Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde, varför förvärvstillstånd krävs.
 • Driftsbolag
  Till fastigheten kan gårdens driftsbolag köpas som äger djur, maskiner, foderlager och arrendeavtal på ca 172 ha samt genom skötselavtal på ca 50 ha åkermark. och ca 28 ha betesmark Beskrivning av driftsbolaget presenteras i särskild beskrivning.
 • Solceller
  Det finns en nyinstallerad solcellsanläggning med 180 stycken solpaneler på mjölkstallet. Effekten på solpanelerna är ca 70.000 kW, vilket är ca hälften av den totala förbrukningen.
 • CowManager
  CowManager är ett system som övervakar besättning dygnet runt. Systemet mäter aktivitet, ättid, idissling, vilotid och temperatur. Meddelande om kon/kvigan är brunstig eller visar tecken på sjukdom skickas till mobiltelefon och/eller dator.

Kostnader

 • Pris: 19 500 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 6 pantbrev om tillsammans 12 158 910 SEK.
 • Antal personer i hushållet: 3

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Borlänge Halvarsgårdarna Ga:9.
 • Borlänge Halvarsgårdarna Ga:8.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Vattenledning - Se beskrivning.
 • Avtalsservitut: Vatten-och avloppsledning - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Trädsäkring - Trädsäkring.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Ledningsrätt: Tele.
 • Samfällighet:
 • BORLÄNGE FINNGÅRDARNA S:2.
 • BORLÄNGE FINNGÅRDARNA S:1.
 • Rättigheter förmån:
 • Officialservitut: Väg.
 • Officialservitut: Väg.
 • Officialservitut: Rätt att använda ett fem meter brett område för jordbrukstransporter, på kartan markerad som 2081-2675.1 - Väg.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut VATTENLEDNING.
 • Avtalsservitut VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING.

Byggnader

 • Bostad
  Allmän information
  • Area: 188 kvm
   Biarea: 9 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 1 742 000 SEK
   Utförda renoveringar: 2021
   Rumsbeskrivning: Helrenoverad bostad ombyggd med öppen planlösning i kök och vardagsrum. Stort fönsterparti med utsikt över fälten och med Romme Alpin i blickfånget. Byggnaden har nya ytskikt, nytt kök, nyrenoverad toalett med dusch och tvättstuga. Huset har nya fönster med isolerglas i kök, vardagsrum och kontor. Taket har tilläggsisolerats med 60 cm och markiser har monterats som solskydd för vardagsrum och kök. Byggnaden är en vinkelbyggnad med inglasat uterum samt altan i soligt och lugnt söderläge.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1970
   Fönster: Isolerglasfönster
   Taktyp/takbeklädnad: Plåt
   Grund: Platta på mark
   Mark: Morän
   Fasadtyp: Tegelstensfasad
   Stomme: Trä
   Typ av uppvärmning: El - vattenburen värme
   Ålder på värmeanläggning: 2 004
   Märke på värmeanläggning: Focus värmepanna
   Vatten: Kommunalt vatten
   Avlopp: Enskilt avlopp
   Typ av ventilation: Självdrag
  Kostnader
  • Årlig elförbrukning: 25 000 kWh/år
   Vatten och avlopp: 3 750 SEK/år
   Uppvärmning: 37 500 SEK/år
   Renhållning: 1 536 SEK/år
   Sotning: 402 SEK/år
   Väg: 0 SEK/år
   Samfällighet: 0 SEK/år
   Försäkring: 4 500 SEK/år
   Fiberanslutning: 2 100 SEK/år
   Summa driftkostnad: 49 788 SEK/år
   Antal personer i hushållet: 3
   Kommentar: Kostnaden för uppvärmningen är beräknad med ett elpris på 1,50 kr/kWh.
  Energideklaration
  • Energistatus: Energideklaration ej utförd
   Kommentar: Uppvärmning sker i dag med el-patron i en kombipanna. Pannan går att använda även med ved och bränslepellets.
 • Mjölkstall
  Allmän information
  • Area: 600 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 1 080 000 SEK
   Beskrivning: Mjölkningsavdelning: Betongväggar med träöverbyggnad och plåttak. Mjölkning i en Westfaliakarusell med 22 platser. Värmeåtervinning vid mjölkkylning för uppvärmning av diskvatten. Förkylning av mjölken med en isbank så att mjölken är nedkyld innan den går till den 15 m³ stora mjölktanken. Byggnaden omfattar även samlingsfålla med automatisk påfösargrind, behandlings/kalvningsavdelning med 9 boxar, veterinärrum och personalutrymmen med dusch och toaletter. Personalavdelningen har golvvärme. Westfaliakarusell med avtagare och Dairyplan C21 samt tvättmaskin i centrum av karusellen. Oinredd övervåning med plats för gårdskontor och utsiktsbrygga. Nyinstallerat aktivitetsprogram CowManager för att hitta djur i stallet, avläsa hälsa och brunst mm. Byggnaden har också 180 st. nyinstallerade solcellspaneler på taket.
 • Ligghall
  Allmän information
  • Area: 1 440 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 2 161 000 SEK
   Beskrivning: Ligghall: oisolerad träbyggnad med fibercementtak. Plats för 186 st. liggbås i ligghallen med körbart foderbord, vattensystem med cirkulerande eluppvärmt vatten. Mekanisk utgödsling i skrapgångarna med nya skrapor, 2018, och liggbås med 30 mm gummimatta. Isolerade gardiner, Isocell 2019, med automatik. Tvärkulvert till pumpbrunn. Lagringskapacitet för gödsel är totalt 6 000 m³ fördelat på 2 st. sammankopplade gödselbassänger. Vatten till gården finns genom egen djupborrad brunn och anslutning till kommunalt vatten.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1997
 • Sinko och ungdjursstall
  Allmän information
  • Area: 1 240 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Byggnad i stål med träfasad, betonggolv och plåttak. Körbart foderbord i centrum. Skrapgångar med DeLaval utgödslingssystem. Ungdjursavdelning med anpassade liggbås för olika djurstorlekar med 131 platser samt sinkoavdelning med 24 platser.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 2021
 • Lösdriftsstall
  Allmän information
  • Area: 440 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Träbyggnad med plåttak med nedsänkt djupströbädd, skrapgång och foderbord utmed öppen långsida med elvattenkoppar.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1989
 • Kalvstall
  Allmän information
  • Area: 400 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 450 000 SEK
   Beskrivning: Isolerad träbyggnad med 7 st. kalvboxar på ströbädd med 42 platser, 3 st. boxar med 15 platser samt 7 boxar för spädkalvar med 14 platser. Totalt 71 st. kalvplatser. Byggnaden har spaltgolv med svämutgödsling. .
 • Plansilo
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 225 000 SEK
   Beskrivning: Det finns fyra stycken plansilor i betong: tre stycken är äldre silor där de två största har ny asfaltbotten år 2021, 1 st. 10 m x 36 m, 2 st. 12 x 36 m, dessutom finns en nybyggd silo år 2022, 16 x 36 m. Samtliga silor har 3 m lagringshöjd och med en total lagringskapacitet på ca 5 400 m³.
 • Verkstad
  Allmän information
  • Area: 70 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 126 000 SEK
   Beskrivning: Träbyggnad med plåttak och betonggolv. Port höjd 3,30 m och bredd 4,20 m.
 • Stolplider
  Allmän information
  • Area: 310 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 144 000 SEK
   Beskrivning: Träbyggnad med plåttak, grusgolv och öppen långsida.
 • Vattenhus
  Allmän information
  • Area: 18 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Byggnaden inrymmer vattenanläggning med ny vattenpump, år 2022, samt reservelverk Mecca alte EPC32 2S4, 45-54 kVA.

Området

Dalarna

Skola, förskoleklass tom åk 6 i Halvarsgårdars skola, årskurs 7-9 och gymnasium finns i Borlänge. Livsmedelsaffär finns i Sällnäs, ca 1 km. Övrig service i Borlänge, ca 10 km. Romme alpin med skidsportanläggning, ca 3 km.
 • Vägbeskrivning:
  Från Borlänge mot Ludvika väg 50 ca 7 km, tag därefter väg mot Sällnäs ca 3 km, gården ligger på vänster sida.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt