75 ha mark till salu

Gustafs, Gustafs

75 ha mark i Gustafs

66,3 ha KRAV-certifierad åkermark i bra hävd. Mark i stora skiften lämplig för spannmåls och vallodling.
 • Pris: 7 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 74,8000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Nu finns det möjlighet att köpa bra mark för fastighetsreglering in i egen lantbruksfastighet. Marken utgörs av stora sammanhängande skiften och ligger i söderläge mot Dalälven. Marken kan köpas i sin helhet men bud på delområden, som finns markerade i beskrivningen, kommer att beaktas.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 7 200 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Spannmål
 • Typkod: 100
 • Huvudinriktning: Spannmål, Övrigt, Åkermark
 • Taxeringsvärde mark: 1 800 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 800 000 SEK
 • UppdragsID: GCV 4TK
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Eventuella villkor för bud skall meddelas på intresseanmälningsblanketten där också finansieringen presenteras. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och avtal tecknas så snart det är möjligt. Marken kan inte fastighetsbildas utan skall säljas genom fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i området.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Mark

 • Åker
  Åkermark, 66,3000 ha
  Åkermark i god hävd i flera stora skiften som har nyttjats för KRAV-certifierad spannmåls och vallproduktion. Jordarten utgörs till största delen av mo och mjälajord med lerinslag. Stödrätter medföljer marken utan kostnad.
 • Övrig mark
  Övrigmark, 8,5000 ha
  Marken utgörs av åkerholmar, vägar och diken.
 • Beskrivning för alla arealer: Arealen är uppmätt på karta och avvikelse mot verklig areal kan förekomma.

Fastighetsuppgifter

 • Markens delområden
  På bifogad karta finns tre delområden angivna. Arealen är uppmätt på karta och skall ses som cirkauppgifter.
  Område 1: 20,8 ha varav åker 19,3 ha.
  Område 2: 23,5 ha varav åker 20,3 ha.
  Område 3: 30,5 ha varav åker 26,7 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Detta köps giltighet är beroende av att köparna beviljas erforderligt förvärvstillstånd.
  Ett köp villkoras av att förvärvstillstånd beviljas och att köparen själv skall
  ansöka om förvärvstillstånd och betala ansökningsavgiften.
 • Fastighetsbildning
  Marken säljs för fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i området. Övertagarens fastighet behöver ej ha gräns mot marken som är till salu för att fastighetsreglering skall vara möjlig. Lantmäterikostnaden för fastighetsregleringen betalas av köparen. Bud på delområde kommer att beaktas.
 • Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar mm
  Fastigheten har del i ett stort antal samfälligheter. Med marken följer del i samfälligheter efter utredning av lantmäteriet. Servitut och nyttjanderätter som finns på marken medföljer vid fastighetsregleringen.
 • Vägkostnader
  Fastigheten har del flera vägar och andelarna kommer att fördelas ut i kommande Lantmäteriförrättning till den mark som ingår i försäljningen.
 • Jakt
  Jakten innehavs av markägaren. Marken ingår i Rösåsen VVO med ca 1700 ha
  jaktmark samt Kronstens ÄSO.

Kostnader

 • Pris: 7 200 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Eventuella villkor för bud skall meddelas på intresseanmälningsblanketten där också finansieringen presenteras. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och avtal tecknas så snart det är möjligt. Marken kan inte fastighetsbildas utan skall säljas genom fastighetsreglering till annan lantbruksfastighet i området.

Övrigt

 • Övrigt:
  Marken försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna arealer skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga undersöka marken före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Området

Gustafs

 • Vägbeskrivning:
  Marken ligger mellan Gustafs och Stora Skedvi.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt