56 ha skog i Horndal utan byggnader

Horndal, Horndal

Vatebo Horndal

Skog i ett skifte med ca 5 800 m³sk virkesförråd. Fastigheten har ca 1,3 ha vatten i sjön Andersbo Flaxtjärn. Jakt är möjlig i jaktlag med ca 1 000 ha mark.
 • Pris: 3 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 55,7000 ha
 • Vattenareal: 1,3000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Budhistorik

Vatebo Horndal, Horndal

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Medelålders skog med goda drivningsförhållanden genom flera vägar som korsar och ligger i anslutning till skogsmarken. Skogen utgörs till övervägande del av tall.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 3 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde mark: 1 758 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 1 758 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Taxeringsvärdet är beräknat.
 • UppdragsID: GQW DZT
 • Försäljningssätt

 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Mark

 • Skogsmark
  Skogsmark, 55,5000 ha
 • Övrig mark
  Övrigmark, 0,1000 ha
 • Impediment
  Impediment, 0,1000 ha
 • Vatten
  Vatten, 1,3000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Areal enligt skogsbruksplan

Fastighetsuppgifter

 • Vägar
  Fastigheten har del i Vatebo skogsvägars vägsamfällighets förening. Det utgår ingen fast årlig utdebitering utan den årliga utdebiteringens storlek varierar beroende av samfällighetens kostnader för vägskötsel.
 • Jakt
  All jakten bedrivs i dag i Andersbo jaktlag med ca 1 000 ha mark. Vilt i området utgörs av älg, rådjur, hare och vildsvin.
 • Fiske
  Fastigheten har, genom fiskesamfälligheten Avesta Vatebo fs:7, del i fisket i sjöarna Vatebosjön, Smalsjön, Gåhlsjön, Flaxtjärn, och övriga bäckar och vattendrag. Vatten som ingår i fastigheten finns i Flaxtjärn. I Flaxtjärn sker regelbundet inplantering av regnbåge.
 • Fastighetsbildning
  Fastigheten kommer att bildas genom en påbörjad lantmäteriförrättning. Fastigheten tillträds så snart fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Säljaren står för fastighetsbildningskostnaden för nybildad fastighet.
 • Förvärvstillstånd
  Fastighet är belägen i glesbygd och en köpare kan därför behöva förvärvstillstånd för att få lagfart för fastigheten. En framtida köpare skall söka och bekosta ansökan om förvärvstillstånd. Ansökan görs i samband med att köpeavtal tecknas.

Kostnader

 • Pris: 3 000 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • Avesta Vatebo Ga:1.
 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning (Registreringsdatum: 20060912).
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning.
 • Officialservitut: Rätt att använda befintlig väg för utfart - Väg.
 • Ledningsrätt: Starkström.
 • Samfällighet:
 • AVESTA VATEBO FS:7.
 • AVESTA VATEBO S:5.
 • AVESTA VATEBO S:6.
 • AVESTA VATEBO S:3.
 • AVESTA VATEBO S:2.
 • AVESTA GROSSBO S:3.
 • AVESTA GROSSBO S:1.
 • AVESTA GROSSBO S:2.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Kommentar: Endast samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som finns på marken och som behövs för markens tillgänglighet och skötsel medföljer ny fastighet.

Övrigt

 • Övrigt:
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Området

Horndal

 • Vägbeskrivning:
  Från Avesta kör väg 68 till Horndal. I Horndal tag väg mot Grönsiska och Österfärnebo ca 4,4 km. Tag därefter Andersbo Fäbodväg och kör ca 1,4 km fram till fastigheten.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt