85 ha skogsmark utan byggnader i Avesta

Fors 1,5 mil öster Avesta

AVESTA BONDARVET

Fastigheten ligger i Bondarvet nära Fors och har en virkesvolym på 11 850 m³sk som utgörs till största delen av 20-60 årig tallskog. Jakten bedrivs i jaktklubb med ca 1 900 ha mark.
 • Pris: 4 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 84,4297 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Ungskogsdominerad fastighet med övervägande tallskog. Fastigheten utgörs av fyra skiften varav tre har direkt anslutning till skogsbilväg. Fastigheten säljs i sin helhet, bud på delområde kommer att beaktas.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 500 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 3 950 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 3 950 000 SEK
 • UppdragsID: GHB RSU
 • Försäljningssätt

 • Intresseanmälan, senast: 12 juni 2023
 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Bud på delområde kommer att beaktas. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet, eller senast inom 5 bankdagar, och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 83,0000 ha
 • Skogsimpediment, 1,0000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Skog
  Skogsbeståndet på fastigheten utgörs av 84,1 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd på 11 850 m³sk vilket ger ett virkesförråd på 141 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 66 % tall 18 % gran och 16 % löv. Boniteten är beräknad till 5,6 m³sk/ha vilket ger en beräknad tillväxt på ca 533 m³sk per år under planperioden. Avverkningsförslag under planperioden är 1 358 m³sk som föryngringsavverkning och 3 463 m³sk som gallring, totalt 4 821 m³sk.
 • Jakt
  Från den 1 juli 2023 innehavs jakten av av markägaren. Jakten bedrivs i Folkärna Norra Jaktklubb med ca 1 900 ha mark.
 • Vägar
  Fastigheten har del i Överbo vägsamfällighetsförening med 9,13% . Årlig vägavgift har varit 697 kr/år.
 • Bud på delområde
  Bud på delområde kommer att beaktas. Ange på blanketten för intresseanmälan om budet avser endast ett/flera delområden. Vid köp av delområde tillkommer lantmäterikostnad för köparen.

Kostnader

 • Pris: 4 500 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Bud på delområde kommer att beaktas. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
 • Fornlämning.
 • Samfällighet:
 • AVESTA BONDARVET S:1.

Övrigt

 • Övrigt:
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för eventuellt köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enligt gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Volymuppskattningarna i de enskilda bestånden såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Området

Fors 1,5 mil öster Avesta

 • Vägbeskrivning:
  Från Avesta kör väg 68 mot Gävle ca 1,1 mil. Efter Fors tag väg mot Garpenberg/Fors och kör ca 5 km. I byn Bondarvet tag första grusvägen upp till skogen.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt