46 ha skogsfastighet i Åsele utan byggnader

Åsele - Lomsjö

ÅSELE LOMSJÖ 1:23

Skogsfastighet mellan två sjöar med egen jakt på oregistrerad mark. God tillgänglighet genom allmän väg.
 • Pris: 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 45,1510 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Skogsfastighet mellan Lomsjön och Rissjön. Fastigheten har ca 24 ha produktiv skogsmark med en virkesvolym på ca 2 650 m³sk.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 700 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 172 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 172 000 SEK
 • UppdragsID: GN4 US5
 • Försäljningssätt

 • Intresseanmälan, senast: 12 juni 2023
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad blankett för intresseanmälan, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Skog
  Skogsbeståndet på fastigheten utgörs av 24,4 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd på 2 648 m³sk vilket ger ett virkesförråd på 109 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 70 % tall 17 % gran och 13 % löv. Boniteten är beräknad till 3,3 m³sk/ha vilket ger en beräknad tillväxt på ca 78 m³sk per år under planperioden. Avverkningsförslag under planperioden är 144 m³sk som gallring.
 • Jakt
  Jakten innehavs av markägaren och marken är inte registrerad i något ÅSO, vilket innebär att man får jaga älgkalv under de fem första dagarna på älgjakten. För övrigt vilt gäller att jakt får ske enligt ordinarie jakttidsbestämmelser.
 • Väg
  Fastigheten är tillgänglig genom allmän väg.

Kostnader

 • Pris: 700 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad blankett för intresseanmälan, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 7 pantbrev om tillsammans 832 700 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Samfällighet:
 • ÅSELE LOMSJÖ S:1.

Övrigt

 • Övrigt:
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för eventuellt köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enligt gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Volymuppskattningarna i de enskilda bestånden såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Området

Åsele - Lomsjö

 • Kommunikationer:
  Tag väg 92 från Åsele mot Dorotea. Efter ca 2 mil så tag avfart mot Lomsjö. Efter Lomsjö, ca 4 km, ligger fastigheten på båda sidor vägen.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt