Ekologisk mjölkgård för 122 kor i Delsbo

Bjuråker, Bjuråker

Änga 110 82478 Bjuråker

Mjölkgård med 39 ha mark och en mjölkladugård för 122 kor i lösdrift. I dag bedrivs ekologisk produktion med köttdjur på gården med 82 ha arrenderad mark. Rejäl bostad med 5 rum och kök. Fastigheten ligger i ett naturskönt område nära sjön Dellen och Delsbo samhälle.
 • Pris: 4 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 37,3487 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information.

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Nu finns det möjlighet att köpa en gård för ekologisk mjölk/köttproduktion i Delsbo. Gården ligger i den vackra Dellenbygden som är ett kuperat kulturlandskap med många historiska kulturminnen. Området är känt för sina sjöar där de närbelägna Norrdellen och Sördellen är de största. Gården byggdes ut för 122 mjölkkor år 2007 och det har därefter varit ekologisk mjölkproduktion på gården under ca 10 år. Därefter ändrades produktionen och det har under de senaste åren varit köttproduktion på gården med ca 50 stycken dikor. Gården brukar ca 121 ha mark, där 82 ha utgörs av arrenden. Bostaden är rymlig och är enligt egna mätningar ca 180 m² med fyra rymliga sovrum, stort vardagsrum, kök med plats för många personer runt ett stort matbord. Vattenförsörjningen är tryggad genom att gården har kommunalt vatten och bostadshuset värms upp med vedpanna från ett externt pannrum med kulvert. Merparten av marken som odlas ligger i närheten av gården och betesdjuren har gått på mark som arrenderas runt ladugården eller så går de genom kotunneln till marken på andra sidan Edevägen. I Delsbo som ligger ca 5 kilometer från gården finns det bra närservice med flera livsmedelsbutiker, restauranger, vårdcentral, skola mm och för jordbruket finns bland annat Delsbo slakteri och Dellenmejeriet.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 4 000 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Typkod: 120
 • Huvudinriktning: Hästgård, Kött, Mjölk
 • Taxeringsvärde byggnad: 1 202 000 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 1 424 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 626 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Taxeringsvärdet är för lågt då den tillbyggda ladugården inte finns med i taxeringen.
 • UppdragsID: GXP MZT
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  Handpenning om 10 % erläggs vid kontraktstecknandet eller senast inom 5 bankdagar, resterande belopp på tillträdesdagen.

Fastighetsuppgifter

 • Jakt
  Jakten innehavs av markägaren och övergår till ny ägare vid tillträdet. Marken ingår inte i något VVO eller är inte registrerad i något älg- eller kronskötselområde.
 • Åkermark
  Åkermarken utgörs av lättare ler och mjäla jord i fyra skiften arealen är ca 21 ha enligt SAM
 • Skog
  Skogen utgörs av 14,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 800 m³sk vilket ger ett medeltal på 123 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 59 %, gran 24 % och löv 17 %. Boniteten är beräknad till 5,1 m³sk/ha vilket ger en årlig tillväxt på ca 66 m³sk. Åldersfördelningen är ojämn där 35-årig skog utgör den största andelen. Aktuella åtgärder är plantering av 5,1 ha mark samt att det finns skog för både gallring och avverkning med en beräknad volym på ca 900 m³sk varav ca 500 m³sk är föryngringsavverkning. Uppgifterna är hämtade från en ny skogsbruksplan, 2023-11-13, upprättad av Ulf Bergvall.
 • Arrenden
  Till gården finns i dag ca 82 ha arrendemark. Säljaren kommer att medverka till att ny ägare får överta arrendemarken efter markägarnas godkännande.
 • Vägar
  Fastigheten har del i angränsande vägar. Ingen fast vägavgift utgår.
 • Taxeringsvärde
  Taxeringsvärdet är inte uppdaterat med den nya ladugårdsbyggnaden, tornsilo samt att äldre utrangerade ekonomibyggnader finns med.
 • Förvärvstillstånd
  Fastigheten ligger i glesbygdsområde och förvärvstillstånd kan behövas för köpare. Köpare skall snarast efter tecknat köpekontrakt söka och betala ansökningsavgiften för förvärvstillstånd.
 • Djurbesättning och maskiner
  På gården finns en djurbesättning som utgörs av 45 stycken korsningskor av raserna Simmental, Hereford och Angus, korna har kalv vid sidan eller är dräktiga. Utöver djur finns det maskiner och redskap som erbjuds köparen av gården. Om det finns intresse av att köpa djur och maskiner så kan en förteckning med pris på djur och maskiner rekvireras från mäklarkontoret.

Kostnader

 • Pris: 4 000 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 11 pantbrev om tillsammans 5 700 000 SEK.
 • Fastighetsskatt/-avgift: 6 750 SEK.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 57 589 SEK/år. Årlig elförbrukning: 16 849 kWh/år. Försäkring: 4 212 SEK/år. Vatten och avlopp: 20 360 SEK/år. Uppvärmning: 30 000 SEK/år. Sotning: 770 SEK/år. Väg: 0 SEK/år. Renhållning: 2 247 SEK/år.
 • Försäkring: Försäkringskostnaden avser bostaden, kostnad för lantbruksförsäkring tillkommer.
 • Antal personer i hushållet: 3
 • Beskrivning av kostnader:
  Elförbrukningen avser hela gårdens elförbrukning. Uppvärmning med ved 400 kr/m³ och med en förbrukning på ca 70 - 80 m³/år. Uppvärmning avser både värme och varmvatten i bostaden och personalutrymmen. Vattenkostnaden avser hela gårdens förbrukning med dagens djurhållning, vattnet kommer från det kommunala ledningsnätet till en kostnad 7,20 kr/m³ inklusive moms.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • HUDIKSVALL TJÄRNA GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsservitut: VATTENLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsservitut VATTENLEDNING.
 • Avtalsnyttjanderätt Tele.

Byggnader

 • Bostad
  Allmän information
  • Antal rum: 5 (4 Sovrum)
   Area: 180 kvm
   Biarea: 0 kvm
   Typ av byggnad: Småhusbyggnad lantbruk
   Taxeringsvärde byggnad: 711 000 SEK
   Utförda renoveringar: 2021 Nytt avlopp med infiltration
   Rumsbeskrivning: Bostaden har en stor altan under tak vid entrén som ligger i ett läge med kvällssol. Ifrån farstun kommer man in i hallen där det finns en toalett, förråd och trapp upp till övervåningen. I södra delen av huset ligger ett stort vardagsrum med öppen spis och trägolv. I andra änden av huset ligger köket med en rymlig matplats med plats för ett stort bord och ett kök med elspis, spisfläkt, diskmaskin, kyl och frys i full höjd. Mellan kök och vardagsrum finns ett sovrum med en stor inbyggd garderob.
   Övervåningen har en stor hall med trägolv och utgång till balkong. Det största sovrummet har trägolv och flera garderober samt att det är öppet mot kattvinden som på ett fint sätt är en del av rummet. Den delen av rummet används i dag som klädkammare och kontor. Sovrummet på den södra gaveln har trägolv och flera garderober. Det tredje sovrummet har laminatgolv och har även här öppnats upp mot kattvinden för att få en del som kan utgöra en stor garderob eller en plats för ett skrivbord. På våningsplanet finns en isolerad kattvind samt ett badrum med badkar, dusch, wc, handfat i en badrumsmöbel och tvättmaskin.

   Intill huset finns en jordkällare med plåttak.
  Byggnadssätt
  • Byggår: 1925
   Fönster: 2-glasfönster
   Taktyp/takbeklädnad: Taktegel
   Grund: Huggen sten
   Mark: Morän
   Fasadtyp: Stående träpanel
   Bjälklag: Trä
   Stomme: Timmer
   Typ av uppvärmning: Ved med kulvert från externt pannrum
   Märke på värmeanläggning: Viadrus U22
   TV/internet: Fiber finns indraget öppen nät genom Fiberstaden.
   Vatten: Kommunalt vatten
   Avlopp: Enskilt avlopp
   Typ av ventilation: Självdrag
   Huvudsäkring: 35 A
   Skorstenstyp: Murad skorsten
  Energideklaration
  • Energistatus: Energideklaration ej utförd
 • Ladugård
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 266 000 SEK
   Beskrivning: Isolerad ladugård för mjölkkor i lösdrift utbyggd 2007 med 122 liggbås och mjölkgrop. Byggnaden är integrerad med en äldre ladugårdsbyggnad där ligghall och mjölkavdelning är byggt av lösvirke med plåttak och betonggolv. Den äldre höghusbyggnaden inrymmer, mjölkrum, foderberdningsrum med spannmålssilor, lösdrift på ströbädd, personalrum med toalett och dusch, pannrum samt ett stall för tre hästar. Ladugården har en mjölkgrop med SAC Record dubbel 8. Mjölktank Wedholm 9 000 l med värmeåtervinning 1 000 l. Utfodring med bandtransportör och 63 st. ätbås. Utgödsling till gödselbrunn i betong 1 500 m³ samt en gödsel-bassäng med gummiduk ca 2 000 m³. Hopbyggt med ladugården finns en lösdrift med foderbord under tak. I foderberedningsrummet finns en spannmålskross, tippgrop med elevator, en luftningsficka ca 36 m³ och en självtömmande lagringsficka på ca 30 m³. Häststallet har tre boxar 11,5 - 8 m² med 2,31 m i takhöjd.
 • Silo
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Bjurenvalls ensilagesilo med en lagringsvolym på ca 550 m³.
 • Magasin
  Allmän information
  • Area: 50 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Timmerbyggnad i två plan med plintgrund, trägolv och tegeltak.
 • Hönshus
  Allmän information
  • Area: 10 kvm
   Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Beskrivning: Isolerad träbyggnad med plåttak och plåtfasad.

Området

Bjuråker

 • Vägbeskrivning:
  Tag väg nr 84 från E4 Hudiksvall mot Ljusdal ca 29 km. I Delsbo tag väg mot Hassela och Bjuråker, ca 5, km gården ligger på höger sida.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt