100 ha tillväxtskog i Mora

100 HA SKOG

MORA VINÄS 298:2

Välskött tallskog i tre näraliggande skiften med god tillgänglighet från flera vägar. Jakträtt i Vinäs VVO med 5 286 ha mark.
 • Pris: 2 950 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 99,6120 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information.

Björn Målsäter

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Fin tallskog med bra markförhållande i högt läge med utsikt till Venjansjön. Skogen är lätt att komma till då det finna fler bra vägar som korsar och angränsar marken. Fastigheten är lättillgänglig med ganska slät mark utan stora stenar som gör det lätt att sköta och se marken till fots eller med med fyrhjuling och jordbrukstraktor. Skogen är välskött och merparten av plantskogen är röjd och väl beskogad. Under de kommande åren finns det ca 2 200 m³sk att avverka och gallra. Älgjakten ingår i Vinäs VVO med två jakträtter.

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 950 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 110
 • Huvudinriktning: Skog
 • Taxeringsvärde byggnad: 0 SEK
 • Taxeringsvärde mark: 2 317 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 2 317 000 SEK
 • UppdragsID: G5Q O2N
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Fastighetsuppgifter

 • Skog
  Fastigheten har 91,8 ha produktiv skog med ett beräknat virkesförråd på ca 6 800 m³sk, boniteten är beräknad till 4 m³sk/ha och den årliga tillväxten är ca 350 m³sk. Träsdslagsfördelningen är 93 % tall, 5 % gran och 2 % löv. Under planperioden är det beräknade avverkningsförslaget ca 2 200 m³sk där ca 1 100 m³sk är föryngringsavverkning och 1 100 m³sk är gallring. Skogsbruksplanen som ligger till grund för informationen är upprättad av Anders Blomberg BillerudKorsnäs år 2015 och är uppräknad med beräknad tillväxt.
 • Jakt
  Fastigheten ingår i Vinäs VVO med en total areal på 5 286 ha. Marken ligger inom Malungs Östra-Venjans älgförvaltningsområde och Mora västra älgskötselområde. Marken berättigar till två jakträtter.
 • Vägar
  Fastigheten har del i områdets vägar. Vägarna håller hög standard och det utgår ingen årlig vägavgift utan kostnaden för vägunderhållet utdebiteras som förskottsbetalning för ca tre års underhåll, ca 2 500 kr/år.
  Vägbommar finns i området som låses för att hindra trafik under blöta perioder och under tjällossning.
 • Impediment
  Det finns ca 8,9 ha impediment som utgörs av myr/mosse.
 • Köparens undersökningsplikt
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. Som spekulant måste Du ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enl gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Volymuppskattningarna i de enskilda bestånden såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

  Tillträde efter överenskommelse.

  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av
  fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
 • Visning
  Intressenter får själva undersöka fastigheten. Kontrollera innan ni besöker fastigheten att bommarna inte är låsta. Bommarna beräknas vara öppna från ca 9 maj, om inget oförutsätt inträffar.

Kostnader

 • Pris: 2 950 000 SEK. Pristyp: Högstbjudande.
 • Information om försäljningen: Försäljningen sker genom öppen budgivning där de som deltar skall ha full finansiering ordnad. Intressenter som vill delta i budgivningen ombeds anmäla sitt intresse på bifogad anbudsblankett, information om när budgivningen startar meddelas i god tid. Efter avslutad budgivning avgör säljaren vem som får köpa fastigheten och kontrakt tecknas så snart det är möjligt.
 • Inteckningar: Det finns 1 pantbrev om 290 000 SEK.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • MORA VINÄS GA:9.
 • MORA VINÄS GA:7.
 • MORA VINÄS GA:6.
 • Samfällighet:
 • MORA VIKA FS:74.
 • MORA MORA S:1.
 • MORA MORA S:2.

Området

100 HA SKOG

 • Vägbeskrivning:
  Tag väg nr 45 från Mora mot Malung. Efter ca 30 km tag väg mot Venjan. Efter ca 7,5 km tag väg mot Hållindan, efter ca 1 km ligger fastigheten på höger sida.
 • Karta

  Intresseanmälan

  Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
  * Obligatoriskt